(0263) 263701 | WA/Telegram: 081312041750

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

Hasil Seleksi Muallimien

No No reg Nama Asal sekolah Status Kelas
1 1718-02-001-OF Zainal Abidin MTS PERSIS 04 Lulus 1A
2 1718-02-002-OF Regina Pacis MTSS SUKALAKSANA Lulus 1A
3 1718-02-003-OF Tauriatory Aris MTS PERSIS 04 Lulus 1A
4 1718-02-004-OL Andi Azhadi Tonang MTS PERSIS 04 Lulus 1A
5 1718-02-005-OF Syamsul Alam MTSS SIROJUL AWAM Lulus Bersyarat 1B
6 1718-02-006-OF Olhviany Beatrix Lopang MTSS SIROJUL ATHFAL Lulus 1B
7 1718-02-007-OF Nur Amalina Munawar MTS PERSIS 04 Lulus 1A
8 1718-02-008-OF Murni Angrea Ninsi MTS PERSIS 04 Lulus 1A
9 1718-02-009-OF Qisthi Mardhatlllah MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1A
10 1718-02-010-OL Herdiyanti MTSS SIROJUL ATHFAL Lulus 1B
11 1718-02-011-OL Siti Aisyah MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1B
12 1718-02-012-OF Muh. Asri Alfathir MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1B
13 1718-02-013-OF Veronoka Sidappa MTS PERSIS 04 Tidak Lulus
14 1718-02-014-OF Kasrianti MTS PERSIS 04 Tidak Lulus
15 1718-02-015-OF Muhammad Akhmal MTS PERSIS 04 Tidak Lulus
16 1718-02-016-OF Muhammad Suriadi MTSS SALAFIYAH Lulus 1A
17 1718-02-017-OF Andi Nurul MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1A
18 1718-02-018-OF Adiana Reski MTSS SUKALAKSANA Lulus 1B
19 1718-02-019-OF Nely Ayu Adrian MTS PERSIS 04 Lulus 1B
20 1718-02-020-OF Waode Angria Tanda MTS PERSIS 04 Lulus 1A
21 1718-02-021-OF Iin Indriani Indah MTSS SUKALAKSANA Lulus 1B
22 1718-02-022-OL Anugrah Pratama MTSS SALAFIYAH Lulus 1A
23 1718-02-023-OF Asnidar MTSS SALAFIYAH Lulus 1B
24 1718-02-024-OF Marwati Depparaga MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1A
25 1718-02-025-OF Giselius Yordy MTS PERSIS 04 Lulus Bersyarat 1B
26 1718-02-026-OL Fajar Budi Kusumo MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1B
27 1718-02-027-OF Farel Gultom MTS PERSIS 04 Lulus 1A
28 1718-02-028-OF Ahmad Mujaddid MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1A
29 1718-02-029-OL Agung Rijaludin MTSS SUKALAKSANA Lulus 1B
30 1718-02-030-OL Asep Saepuloh MTSS SUKALAKSANA Tidak Lulus
31 1718-02-001-OF Zainal Abidin MTS PERSIS 04 Lulus 1A
32 1718-02-002-OF Regina Pacis MTSS SUKALAKSANA Lulus 1A
33 1718-02-003-OF Tauriatory Aris MTS PERSIS 04 Tidak Lulus
34 1718-02-004-OL Andi Azhadi Tonang MTS PERSIS 04 Lulus 1A
35 1718-02-005-OF Syamsul Alam MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1B
36 1718-02-006-OF Olhviany Beatrix Lopang MTSS SIROJUL ATHFAL Lulus Bersyarat 1B
37 1718-02-007-OF Nur Amalina Munawar MTS PERSIS 04 Lulus 1A
38 1718-02-008-OF Murni Angrea Ninsi MTS PERSIS 04 Lulus 1A
39 1718-02-009-OF Qisthi Mardhatlllah MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1A
40 1718-02-010-OL Herdiyanti MTSS SIROJUL ATHFAL Lulus 1B
41 1718-02-011-OL Siti Aisyah MTSS SIROJUL AWAM Tidak Lulus
42 1718-02-012-OF Muh. Asri Alfathir MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1B
43 1718-02-013-OF Veronoka Sidappa MTS PERSIS 04 Lulus 1B
44 1718-02-014-OF Kasrianti MTS PERSIS 04 Lulus 1B
45 1718-02-015-OF Muhammad Akhmal MTS PERSIS 04 Lulus 1A
46 1718-02-016-OF Muhammad Suriadi MTSS SALAFIYAH Tidak Lulus
47 1718-02-017-OF Andi Nurul MTSS SIROJUL AWAM Lulus 1A
48 1718-02-018-OF Adiana Reski MTSS SUKALAKSANA Lulus 1B
49 1718-02-019-OF Nely Ayu Adrian MTS PERSIS 04 Lulus 1B
50 1718-02-020-OF Waode Angria Tanda MTS PERSIS 04 Lulus Bersyarat 1A