Logo web color
Tasykil Pimpinan Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur masa jihad 2015-2020.
A.        Penasihat (Majlis Syuro’) : 1. KH. Ahmad Djunaedi
2. T. Saepudin Nooch
B.        Mudirul ‘Am : E. Khoeruman, S.Pd.I.
C.        Mudir-mudir
1.         Mudir Diniyyah (TPQ) : Ilham Maulana, S.Pd.I.
2.         Mudir Ibtidaiyyah (MI) : Dade Buchori, S.Pd.I.
3.         Mudir Tsanawiyah (MTs) : Abdul Aziz, S.Pd.I.
4.         Mudir Muallimin (MA) : Acep Zaenudin, S.Sos.
D.        Kepala Tata Usaha : Yayat Dimyati Salim, S.Ag., M.Pd.
E.         Bendahara : Rina Karlinawati, S.Pd.I.
F.         Kepala Urusan (KAUR)
1.         Kesekretariatan dan Kesantrian : Irfan Hikmat, S.Pd.I.
2.         Kepegawaian : Lili Sunarya, BA
3.         Sarana dan Prasarana : Abdul Aziz, S.Pd.I.
4.         Pondok dan Kemasjidan : Wildan Fauzi, S.Pd.I.
5.         Humas : H. Dedi Djuwandi Rahman
6.         Konsultan Hukum : U. Burhanudin, SH
7.         Kurikulum dan SDM : M. Abdurrahman, S.Pd., MH
G.       Infokom : M. Rasyid Ridlo
H.        Pembantu umum : 1. Itang Badrudin
2. Arip Aripin
I.          Dapur Umum : 1. Ilah Jamilah
2. Lilis
3. Eti Rohaeti
J.          Satpam : Ayi Kamal
  Sekian informasi mengenai Tasykil Pimpinan Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur. Semoga Bermanfaat. (RR)
Scroll to Top